Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

Groninger Slenke

Αγγλική Ονομασία: Groninger Slenke.
Γαλλική Ονομασία: Slenke de Groningue.
Γερμανική Ονομασία: Groninger Slenke.

Anatolian Ringbeater

Αγγλική Ονομασία: Anatolian Ringbeater.
Γαλλική Ονομασία: Ringslager d'Anatolie.
Γερμανική Ονομασία: Anatolischer Ringschläger.

Rhine Ringbeater

Αγγλική Ονομασία: Rhine Ringbeater.
Γαλλική Ονομασία: Ringslager du Rhin.
Γερμανική Ονομασία: Rheinischer Ringschläger.

Belgium Ringbeater

Αγγλική Ονομασία: Belgium Ringbeater.
Γαλλική Ονομασία: Ringslager Belge.
Γερμανική Ονομασία: Belgischer Ringschläger.

Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

Speelderke

Αγγλική Ονομασία: Speelderke.
Γαλλική Ονομασία: Speelderke.
Γερμανική Ονομασία: Speelderke.

Hungarian highflyier dark storked

Αγγλική Ονομασία: Hungarian highflyier dark storked.
Γαλλική Ονομασία: Haut-Volant hongrois cigogne foncée.
Γερμανική Ονομασία: Ungarischer Dunkelgestorchter Hochflieger.

Polish Eagle

Αγγλική Ονομασία: Polish Eagle.
Γαλλική Ονομασία: Orlik Polonais.
Γερμανική Ονομασία: Polnischer Adler.